Regionstyrelse

Gunilla Kjellsson

Ordförande, Ledamot 0705896602

Bengt Granqvist

Vice ordförande, Ledamot 0703631937

Peter Sundström

Vice ordförande, Ledamot 0706306689

Karolina Westlund

Ledamot 0705137183

Björn Olsson

Ledamot 0703939324

Valberedning

Hans Nordin

Valberedning, ordf. 0730396870

Emmeli Edenmark

Valberedning, ledamot 0703606755

Anna Vägermark

Valberedning, ledamot 0703015804

Lars Holm

Valberedning, ledamot 0702884708