Regionstyrelse

Sofia Karlsson

Ordförande, Ledamot 073-0384264

Håkan Persson

Vice ordförande, Ledamot 0733-552881

Robert Larsson

Kassör 070-6619523

Hans Gradén

Ledamot 0708-999770

Martin Gustavsson

Ledamot 073-5050576

Helena Richardsson

Ledamot 073-6554029

Valberedning

Vanja Wallemyr

Valberedning, ordf. 070-9917450

Bengt Classon

Valberedning, ledamot 0739-163564

Katarina Löfman

Valberedning, ledamot 073-7275530

Lars-Olof Ottosson

Valberedning, ledamot 070-2229064

Marie Olofsson

Valberedning, ledamot 070-0903009

Christina Johansson

Valberedning, ledamot 070-7567099