Regionstyrelse

Sofia Karlsson

Ordförande, Ledamot 073-0384264

Martin Gustavsson

Vice ordförande, Ledamot 076-3135595

Robert Larsson

Kassör 070-6619523

Adam Gruvæus

Ledamot 073-3569393

Håkan Persson

Ledamot 073-3552881

Hans Gradén

Ledamot 070-8999770

Sofia Kämpe

Ledamot 073-3107869

Björn Larsson

Ledamot 070-9496484

Helena Richardsson

Ledamot 073-6554029

Sven Callenberg

Ledamot 0702181097

Valberedning

Vanja Wallemyr

Valberedning, ordf. 070-9917450

Bengt Classon

Valberedning, ledamot 0739163564

Katarina Löfman

Valberedning, ledamot 073-7275530

Lars-Olof Ottosson

Valberedning, ledamot 070-2229064

Marie Olofsson

Valberedning, ledamot 0700903009

Christina Johansson

Valberedning, ledamot 0707567099