LRF Trädgård

Representant för LRF Trädgård/Potatis

Anders Andersson

Företrädare för Potatisodlarna 070-846 22 80
ordf LRF Trädgård

Anders Haglund

Företrädare för prydnadsväxtodlarna 0706-619805
Annicka Assarsson

Annicka Assarsson

Företrädare för växthusodlarna 070-622 20 18
Eric Winding, Representant för GRO. Trädgårdsdelegationen

Eric Winding

Företrädare för GRO 070-655 11 95
Profilbild Eva Axelsson

Eva Axelsson

Företrädare för bärodlarna 070-521 98 73
Inge Erlandsson - Trädgårdsdelegationen

Inge Erlandson

Företrädare för Marknad Frukt och Grönt 0708-43 64 29
Kjell Svegrupp - Trädgårdsdelegationen

Kjell Svegrup

Företrädare för industrigrönsaksodlarna 0705-57 51 94
Lars Wall Persson, Representant för LRF Trädgård/Marknad Frukt&Grönt

Lars Wall Persson

Företrädare för Marknad Frukt&Grönt Tel: 0709-25 90 81
Miriam Dovrén

Miriam Dovrén

Företrädare för plantskoleproducenterna 070-760 23 60
Profilbild Märta Johansson

Märta Johansson

Företrädare för fruktodlarna 070-825 40 66
Stefan Olsson, Företrädare för frilandsgrönsaksodlarna

Stefan Olsson

Företrädare för frilandsgrönsaksodlarna 070-917 06 66