LRF Växtodling

Carl-David Trozelli, Ordförande, LRF Växtodling

Carl-David Trozelli

Ordförande, LRF Växtodling 070-555 94 24
Lennart Nilsson, LRFs riksförbundsstyrelse

Lennart Nilsson

Vice ordförande, LRF Växtodling 070-655 03 52

Johan Biärsjö

Stärkelsen

Björn Skogsberg

Swedish Agro

Lars Bäksted

Betodlarna

Sven Norup

LRFs riksförbundsstyrelse

Björn Wallin

Lantmännen