LRF Växtodling

Carl-David Trozelli

Frö- och oljeväxtodlarna 070-555 94 24

Lennart Nilsson

LRFs riksförbundsstyrelse 070-655 03 52
Bryssel

Axel Hansson

Verksamhetsansvarig LRF Växtodling +32 473 66 08 30

Johan Biärsjö

Stärkelsen

Björn Skogsberg

Swedish Agro

Lars Bäksted

Vice ordförande, LRF Växtodling

Jan Ehrensvärd

Ordförande, LRF Växtodling

Ove Gustafsson

Lantmännen