Äganderätt och Konkurrenskraft

Christina Furustam

Tf enhetschef, expert internationellt påverkansarbete 010-184 42 26 Ladda ner pressfoto

Sofia Björnsson

Expert jordbrukspolitik 010-184 45 08 Ladda ner pressfoto

Erika Brendov

Expert, näringspolitik djurskydd 010-184 42 53 Ladda ner pressfoto

Anna Forslid

Expert, smittskydd 010-184 25 31

Elvira Forsström

Expert, ekologisk produktion 010-184 42 40 Ladda ner pressfoto

Björn Galant

Expert allemansrätt och äganderätt, samordnare äganderättsgruppen 010-184 41 94 Ladda ner pressfoto

Auni Hamberg

Expert, offentlig upphandling 010-184 41 89 Ladda ner pressfoto

Åsa Hill

Expert, äganderätt, tillsyn och planering 010-184 45 44 Ladda ner pressfoto

Kajsa Fernö Thomsson

Expert arrende och hyra, jurist

Lars-Erik Lundkvist

Expert konkurrenskraft och regelförenklingar 010-184 43 71 Ladda ner pressfoto

Anders Wetterin

Expert, jakt och vilt 010-184 41 46