Äganderätt och Konkurrenskraft

Anders Blomberg

Äganderättsexpert 010-184 26 05

Sofia Björnsson

Expert jordbrukspolitik 010-184 45 08 Ladda ner pressfoto

Erika Brendov

Expert, näringspolitik djurskydd 010-184 42 53 Ladda ner pressfoto

Daniel Selin

Enhetschef Äganderätt & Konkurrenskraft 010-184 25 36

Emy Silverberg

Expert arrende och hyra, jurist 010-184 26 16

Anna Forslid

Expert, smittskydd 010-184 25 31

Elvira Forsström

Expert, ekologisk produktion 010-184 42 40 Ladda ner pressfoto

Björn Galant

Expert allemansrätt och äganderätt, samordnare äganderättsgruppen 010-184 41 94 Ladda ner pressfoto

Auni Hamberg

Expert, offentlig upphandling 010-184 41 89 Ladda ner pressfoto

Åsa Hill

Expert, äganderätt, tillsyn och planering 010-184 45 44 Ladda ner pressfoto

Lars-Erik Lundkvist

Expert konkurrenskraft och regelförenklingar 010-184 43 71 Ladda ner pressfoto

Martin Mörman

Expert skatt och bokföring (föräldraledig) 010-184 45 68

Anders Wetterin

Expert, jakt och vilt 010-184 41 46