Äganderätt och Näringspolitik

Thomas Bertilsson

Enhetschef Äganderätt och näringspolitik 08-787 54 26

Sofia Björnsson

Expert jordbrukspolitik och landsbygdsutveckling 08-787 54 19

Christina Furustam

Expert internationellt påverkansarbete 08-787 50 39

Björn Galant

Samordnare äganderättsgruppen samt allemansrätt 08-787 59 60 Ladda ner pressfoto

Åsa Hill

Expert, äganderätt, tillsyn och planering Ladda ner pressfoto

Anders Johannesson

Expert, företagarvillkor 08-787 52 92 Ladda ner pressfoto

Lars-Erik Lundkvist

Expert konkurrenskraft och regelförenklingar 08-787 53 05 Ladda ner pressfoto

Mattias Gotting

Näringspolitisk expert 08-787 51 98

Anders Wetterin

Expert, jakt och vilt 08-787 58 99

Carl von der Esch

Chefsjurist 08-787 51 24