Äganderätt och Näringspolitik

Thomas Bertilsson

Enhetschef Äganderätt och näringspolitik 08-787 54 26

Sofia Björnsson

Expert jordbrukspolitik och landsbygdsutveckling 08-787 54 19

Erika Brendov

Expert, näringspolitik djurskydd 08-787 51 90 Ladda ner pressfoto

Elvira Forsström

Expert, EUs jordbrukspolitik 08-787 54 38 Ladda ner pressfoto

Christina Furustam

Expert internationellt påverkansarbete 08-787 50 39 Ladda ner pressfoto

Björn Galant

Samordnare äganderättsgruppen samt allemansrätt 08-787 59 60 Ladda ner pressfoto

Pirjo Gustafsson

Företagsutvecklare och Offentlig upphandling 026-24 59 77 Ladda ner pressfoto

Auni Hamberg

Marknadsutvecklare Livsmedel 08-787 54 25 Ladda ner pressfoto

Åsa Hill

Expert, äganderätt, tillsyn och planering Ladda ner pressfoto

Lars-Erik Lundkvist

Expert konkurrenskraft och regelförenklingar 08-787 53 05 Ladda ner pressfoto

Anders Wetterin

Expert, jakt och vilt 08-787 58 99

Viktoria Östlund

Ansvarig Nöt och Lamm 08 -787 51 36 Ladda ner pressfoto