Äganderätt och Näringspolitik

Thomas Bertilsson

Enhetschef Äganderätt och näringspolitik 010-184 45 26

Sofia Björnsson

Expert jordbrukspolitik och landsbygdsutveckling 010-184 45 08

Erika Brendov

Expert, näringspolitik djurskydd 010-184 42 53 Ladda ner pressfoto

Elvira Forsström

Expert, ekologisk produktion 010-184 42 40 Ladda ner pressfoto

Christina Furustam

Expert internationellt påverkansarbete 010-184 42 26 Ladda ner pressfoto

Björn Galant

Samordnare äganderättsgruppen samt allemansrätt 010-184 41 94 Ladda ner pressfoto

Pirjo Gustafsson

Företagsutvecklare och Offentlig upphandling 010-184 44 85 Ladda ner pressfoto

Auni Hamberg

Marknadsutvecklare Livsmedel 010-184 41 89 Ladda ner pressfoto

Åsa Hill

Expert, äganderätt, tillsyn och planering 010-184 45 44 Ladda ner pressfoto

Lars-Erik Lundkvist

Expert konkurrenskraft och regelförenklingar 010-184 43 71 Ladda ner pressfoto

Anders Wetterin

Expert, jakt och vilt 010-184 41 46

Viktoria Östlund

Ansvarig Nöt och Lamm 010-184 45 42 Ladda ner pressfoto