Energi och Miljö

Hilda Runsten

Enhetschef energiföretagande och miljö 010-184 43 01 Ladda ner pressfoto

Helena Andreason

Expert, miljö och vattenjuridik 010-184 42 90 Ladda ner pressfoto

Jens Berggren

Hållbarhetsexpert 010-184 25 22

Maja Forssell

Hållbarhetsexpert 010-184 43 98

Markus Hoffman

Expert vatten och växtnäring 010-184 44 28 Ladda ner pressfoto

Karin Hugosson

Kommunikatör Greppa Näringen 010-184 43 46

Lotten Lundgren

Projektledare Säkert Växtskydd 010-184 45 60

Jenny Näslund

Energiexpert 010-184 25 97

Sara Stjernholm

Omvärldsanalytiker samt gruppledare fossilfritt 010-184 45 04

Peter Wallenberg

Expert Vatten och Kretslopp, Projektledare Östersjön (tjänstledig) 010-184 44 80 Ladda ner pressfoto