Energiföretagande och Miljö

Hilda Runsten

Tf enhetschef energiföretagande och miljö 08-787 54 28 Ladda ner pressfoto

Helena Andreason

Expert, miljö och vattenjuridik 08-787 51 81 Ladda ner pressfoto

Niklas Bergman

Expert resurseffektivitet 08-787 53 07 Ladda ner pressfoto

Maria Dirke

Expert, klimat och hållbarhet 072-160 52 13 08-787 51 85 Ladda ner pressfoto

Jan Eksvärd

Expert, energieffektivisering, klimat och hållbarhet 08-787 50 16 Ladda ner pressfoto

Axel Hansson

Verksamhetsansvarig, LRF Växtodling för marknad 08- 787 51 09 Ladda ner pressfoto

Markus Hoffman

Expert vatten och växtnäring 08-787 57 44 Ladda ner pressfoto

Elina Matsdotter

Verksamhetsansvarig, LRF Växtodling 08-787 10 21 Ladda ner pressfoto

Tove Mellgren

Projektkommunikatör Greppa Näringen fr o m 17 september

Negin Nasiripour

Projektledare Säkert växtskydd, analytiker 08-787 50 53 Ladda ner pressfoto

Sara Stjernholm

Expert 08-787 51 49

Peter Wallenberg

Expert Vatten och Kretslopp, Projektledare Östersjön 08-787 57 30 Ladda ner pressfoto