Energiföretagande och Miljö

Isabel Moretti

Enhetschef Energiföretagande och Miljö 08-787 54 24

Niklas Bergman

Expert resurseffektivitet 08-787 53 07

Johanna Een

Expert växtskydd 08-787 53 24

Markus Hoffman

Expert vatten och växtnäring 08-787 57 44

Elina Matsdotter

Expert, energi och klimat 08-787 10 21

Hilda Runsten

Expert, hållbar utveckling 08-787 54 28

Sara Stjernholm

Projektkommunikatör inom Greppa Näringen 08-787 51 49

Agneta Sundgren

Expert växtskydd 08-787 50 08

Peter Wallenberg

Expert Vatten och Kretslopp, Projektledare Östersjön 08-787 57 30 Ladda ner pressfoto