Energiföretagande och Miljö

Isabel Moretti

Enhetschef Energiföretagande och Miljö 08-787 54 24

Niklas Bergman

Expert resurseffektivitet 08-787 53 07 Ladda ner pressfoto

Markus Hoffman

Expert vatten och växtnäring 08-787 57 44 Ladda ner pressfoto

Elina Matsdotter

Expert, energi och klimat 08-787 10 21 Ladda ner pressfoto

Negin Nasiripour

Projektledare Säkert växtskydd, analytiker 08-787 50 53 Ladda ner pressfoto

Hilda Runsten

Expert, hållbar utveckling 08-787 54 28 Ladda ner pressfoto

Sara Stjernholm

Projektkommunikatör inom Greppa Näringen 08-787 51 49

Jan-Olof Sundby

Expert, vattenrätt och miljö 08-787 51 27

Peter Wallenberg

Expert Vatten och Kretslopp, Projektledare Östersjön 08-787 57 30 Ladda ner pressfoto