Energiföretagande och Miljö

Hilda Runsten

Enhetschef energiföretagande och miljö 010-184 43 01 Ladda ner pressfoto

Amanda Andersson

Verksamhetsansvarig LRF Växtodling 010-184 44 59

Helena Andreason

Expert, miljö och vattenjuridik 010-184 42 90 Ladda ner pressfoto

Jens Berggren

Hållbarhetsexpert 010-184 25 22

Niklas Bergman

Expert resurseffektivitet 010-184 44 60 Ladda ner pressfoto

Maria Dirke

Expert, klimat och hållbarhet 072-160 52 13 Ladda ner pressfoto

Maja Forssell

Hållbarhetsexpert 010-184 43 98

Markus Hoffman

Expert vatten och växtnäring 010-184 44 28 Ladda ner pressfoto

Karin Hugosson

Kommunikatör Greppa Näringen 010-184 43 46

Lotten Lundgren

Projektledare Säkert Växtskydd 010-184 45 60

Peter Wallenberg

Expert Vatten och Kretslopp, Projektledare Östersjön (tjänstledig t o m 30 aug, 2020) 010-184 44 80 Ladda ner pressfoto