Energiföretagande och Miljö

Hilda Runsten

Enhetschef energiföretagande och miljö 010-184 43 01 Ladda ner pressfoto

Helena Andreason

Expert, miljö och vattenjuridik 010-184 42 90 Ladda ner pressfoto

Niklas Bergman

Expert resurseffektivitet 010-184 44 60 Ladda ner pressfoto

Axel Hansson

Verksamhetsansvarig, LRF Växtodling för marknad 08- 787 51 09 Ladda ner pressfoto

Markus Hoffman

Expert vatten och växtnäring 010-184 44 28 Ladda ner pressfoto

Tove Mellgren

Projektkommunikatör Greppa Näringen (tjänstledig) 010-184 45 33

Negin Nasiripour

Projektledare Säkert växtskydd, analytiker 010-184 44 59 Ladda ner pressfoto

Sara Stjernholm

Expert 08-787 51 49

Peter Wallenberg

Expert Vatten och Kretslopp, Projektledare Östersjön 010-184 44 80 Ladda ner pressfoto