Företagande och Analys

Wictoria Bondesson

Tf enhetschef, Expert, forskning och utbildning 010-184 45 40 Ladda ner pressfoto

Rebecca Källström

Projektchef Mer mat fler jobb (föräldraledig) 010-184 44 89 Ladda ner pressfoto

Christin Rappe

Tf projektchef Mer mat - fler jobb 010-184 42 23

Ing-Marie Jirhed

Projektledare Mer mat, fler jobb 070-29 91 095 Ladda ner pressfoto

Anders Johannesson

Projektledare Mer mat, fler jobb 010-184 41 43 Ladda ner pressfoto

Sophie Lind

Analysansvarig 072-084 08 02

Susanne Lundgren

Ansvarig, företagande 010-184 45 19 Ladda ner pressfoto

Martin Mörman

Expert skatt och bokföring 010-184 45 68

Christian Nordenskjöld

Analytiker, företagande 010-184 42 22 Ladda ner pressfoto

Agnes Smedberg

Näringspolitisk expert, infrastruktur 010-184 26 10 Ladda ner pressfoto

Linda Sundström

Projektledare, Mer mat fler jobb 010-184 43 84