Livsmedelsföretagande och Branscher

Anders Holmestig

Tf enhetschef livsmedelsföretagande 08-787 54 14 Ladda ner pressfoto

Bo Rasmussen

Expert, företagande och analys 08 - 787 51 76 Ladda ner pressfoto

Erika Brendov

Expert, näringspolitik djurskydd 08-787 51 90 Ladda ner pressfoto

Pirjo Gustafsson

Företagsutvecklare och Offentlig upphandling 026-24 59 77 Ladda ner pressfoto

Auni Hamberg

Marknadsutvecklare Livsmedel 08-787 54 25

Kjell Ivarsson

Chef LRF Växtodling, expert FoU Livsmedel 08-787 54 23 Ladda ner pressfoto

Viktoria Östlund

Ansvarig Nöt och Lamm (föräldraledig) 08 -787 51 36 Ladda ner pressfoto