Avesta

Anna Ozén

Ordförande, Ledamot 070-6449858

Kristina Ohls

Sekreterare, Ledamot, Äganderättsansvarig 070-2269717

Karolina Persdahl

Ledamot 0707996332

Mats Öberg

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-5269873

Pär Larsson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 073-3369964

Valberedning

Kajsa Petersson

Valberedning, sammankall. 070-9580769

Jan Källström

Valberedning, ledamot 070-5144198

Marianne Magnusson

Valberedning, ledamot 070-5908504