By

Tony Steiner

Ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0702896304

Mats Öberg

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-5269873

Annica Larsson

Sekreterare, Ledamot 070-3746773

Anders Krantz

Kassör, Ledamot 070-2342171

Karolina Persdahl

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0707996332

Björn Larsson

Ledamot 070-3746713

Daniel Bengtsson

Ledamot 070-4380686

Hans-Olof Eriksson

Ledamot 0706-882184

Valberedning

Anders Larsson

Valberedning, sammankall. 070-3746712

Kajsa Petersson

Valberedning, ledamot 070-9580769