By

Mats Öberg

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 070-5269873

Björn Larsson

Vice ordförande, Ledamot 0703746713

Annica Larsson

Sekreterare, Ledamot 0703746773

Anders Krantz

Kassör, Ledamot 0702342171

Daniel Bengtsson

Ledamot 0704380686

Rasmus Sahlin

Ledamot 0738797800

Karolina Persdahl

Ledamot 0707996332

Tony Steiner

Jakt- och viltansvarig 0702896304

Valberedning

Hans-Olof Eriksson

Valberedning, sammankall. 0706882184

Anders Larsson

Valberedning, ledamot 0703746712

Tony Steiner

Valberedning, ledamot 0702896304