Enviken

Birgitta Ingrids

Ordförande, Ledamot 070-6792504

Eric Thorsell

Vice ordförande, Ledamot 070-2034112

Josefine Nilsson

Sekreterare, Ledamot 070-3275042

Åke Henriksson

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-3662244

Rolf Nyström

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0104677848

Karl-Anders Olars

Ledamot 070-3676441

Harry Schuten

Barn- och ungdomsansvarig 070-7503669

Nils-Erik Ingrids

Jakt- och viltansvarig 070-5924334

Valberedning

Erik Holmberg

Valberedning, sammankall. 070-6237003

Gunnar Viklund

Valberedning, ledamot 0705486126