Faluorten

Bo Nilsson

Ordförande, Ledamot 070-3187857

Matts Åkesson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-7301798

Sven-Erik Enbäck

Sekreterare, Ledamot 0736568216

Håkan Andersson

Kassör, Ledamot 070-6688726

Göte Tronshagen

Jakt- och viltansvarig 0706038941

Valberedning

Göte Tronshagen

Valberedning, sammankall. 0706038941

Henrik Sundblad

Valberedning, ledamot 0705-361503