Stora Tuna-Torsång

Christer Sandberg

Ordförande, Ledamot 070-7526319

Anna Reyier

Vice ordförande, Ledamot 070-2861428

Karin Alm

Sekreterare, Ledamot 073-9299413

Jenny Hebert

Kassör, Ledamot 0762-353868

Anders Haglund

Ledamot

Magnus Olsson

Jakt- och viltansvarig 070-6371638

Valberedning

Håkan Johansson

Valberedning, sammankall. 073-7223032

Lars Karlsson

Valberedning, ledamot 070-5242438

Wiktor Eriksson

Valberedning, ledamot 073-7437811