Stora Tuna-Torsång

Christer Sandberg

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-7526319

Anna Reyier

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-2861428

Karin Alm

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 073-9299413

Jenny Hebert

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0762-353868

Tommy Hebert

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-5249252

Anders Haglund

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom)

Björn Eriksson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0739-393545

Magnus Olsson

Jakt- och viltansvarig 070-6371638

Valberedning

Håkan Johansson

Valberedning, sammankall. 073-7223032

Lars Karlsson

Valberedning, ledamot 070-5242438

Wiktor Eriksson

Valberedning, ledamot 073-7437811