Säterbygden

Britta Linderholm

Ordförande, Ledamot 073-9262709

Lars Eriksson

Vice ordförande, Ledamot 070-6285695

Linda Borgs

Sekreterare, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 070-7203726

Torbjörn Rohdin

Kassör, Ledamot

Per Herrmann

Ledamot 073-9461037

Elin Eriksson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-6655945

Valberedning

Carl-Olov Janson

Valberedning, sammankall. 070-6843302

Kjell Arvidsson

Valberedning, ledamot 070-5911826

Mats Ernstsson

Valberedning, ledamot 070-2112520