Säterbygden

Britta Linderholm

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 073-9262709

Lars Eriksson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-6285695

Linda Borgs

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Barn- och ungdomsansvarig 070-7203726

Torbjörn Rohdin

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0243-240052

Per Herrmann

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 073-9461037

Elin Eriksson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 070-6655945

Stina Ernstsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-2506115

Valberedning

Carl-Olov Janson

Valberedning, sammankall. 070-6843302

Kjell Arvidsson

Valberedning, ledamot 070-5911826

Mats Ernstsson

Valberedning, ledamot 070-2112520