Gagnef

Mikael Säfström

Ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig

Anders Janises

Vice ordförande, Ledamot 070-6208228

Erik Roos

Sekreterare, Ledamot 0737028689

Birgitta Backlund

Kassör, Ledamot 070-2743610

Erik Lundgren

Ledamot 073-8462410

Olof Silverdahl

Ledamot 070-4535351

Nils Roos

Jakt- och viltansvarig 070-3979846

Hans Erks

Jakt- och viltansvarig

Valberedning

Per Florell

Valberedning, sammankall. 070-3282383

Eva Nordqvist

Valberedning, ledamot 073-0678882