Folkärna

Jerker Anderses

Ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0730-602221

Malin Sundmark

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom)

Margareta Nordman

Kassör, Ledamot 0226-19143

Tomas Gunnarsson

Ledamot 070-3412647

Anna Ozén

Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-6449858

Valberedning

Jan Källström

Valberedning, sammankall. 070-5144198

Mats Achrén

Valberedning, ledamot 0705-340779