Folkärna

Börje Achrén

Ordförande, Ledamot 0706-833991

Malin Sundmark

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 076-1148266

Margareta Nordman

Kassör, Ledamot

Jerker Anderses

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0730-602221

Tomas Gunnarsson

Ledamot 070-3412647

Anna Ozén

Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-6449858

Valberedning

Jan Källström

Valberedning, sammankall. 070-5144198

Inger Ozén

Valberedning, ledamot 076-2365261