Floda-Mockfjärd

Bernt Olsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 070-6289546

Jarl Hedbom

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0762239655

Catharina Runo

Sekreterare, Ledamot 0730-323248

Anna Lennström

Kassör, Ledamot 0241-20049

Sven-Göran Eriksson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0241-23072

Hans-Erik Bertilsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-2132629

Maria Olsson

Barn- och ungdomsansvarig 070-2264834

Göran Pers

Jakt- och viltansvarig 0705-513576

Valberedning

Börje Pers

Valberedning, sammankall. 070-7253307

Erik Varg

Valberedning, ledamot 070-5291956

Leif-Inge Lennström

Valberedning, ledamot 070-2267694