Dala-Järna

Gunnel Gustafsson

Ordförande, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0730-748988

Jonas Gustafsson

Vice ordförande, Ledamot 070-2701335

Elisabeth Säljgård

Sekreterare, Ledamot

Maria Pettersson

Kassör, Ledamot 070-7547192

Björn Spett

Ledamot 070-6124222

Henrik Säljgård

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 073-2771690

Kristian Willman

Barn- och ungdomsansvarig 070-5866485

Valberedning

Carl-Erik Fröman

Valberedning, sammankall.

Petter Gustafsson

Valberedning, ledamot