Lima-Malung

Bengt Halvarsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 070-5590239

Camilla Algotsson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0739205308

Johanna Engman

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0706703035

Mattias Johansson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-6655114

Anders Westling

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 073-0762769

Ove Perbjörs

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 073-9584952

Ove Olsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-6242875

Jörgen Lind

Jakt- och viltansvarig 070-7149050

Per Danils

Jakt- och viltansvarig 0706-219039

Valberedning

Håkan Algotsson

Valberedning, sammankall. 0706-577331

Margareta Persson

Valberedning, ledamot 070-3913221

Kristina Algotsson

Valberedning, ledamot 073-0226735