Orsa

Anita Daniels

Ordförande, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 070-6286382

Håkan West

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 070-2478644

Malin Grindal

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-6398536

Mattias Grindal

Ledamot

Valberedning

Erik Sundin

Valberedning, sammankall. 070-5486229

Tore Forsgren

Valberedning, ledamot 070-6681961