Älvdalen

Per-Arne Pettersson

Ordförande, Ledamot 070-2393195

Kjell Halvardsson

Vice ordförande, Kassör, Ledamot 070-5470246

Torbjörn Fält

Sekreterare, Ledamot 070-6747169

Roger Beronius

Ledamot 070-2424684

Per-Olov Olsson

Ledamot

Tore Eriksson

Ledamot

Per-Göran Gunnarsson

Jakt- och viltansvarig 070-5618332

Valberedning

Malin Lindgren

Valberedning, sammankall. 070-5611917

Maria Beronius

Valberedning, ledamot 070-3202561