Grytnäs

Martin Broström

Ordförande, Ledamot 070-6887854

Kristina Ohls

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-2269717

Lars Andersson

Kassör, Ledamot 076-1395212

Anders Magnusson

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 070-7444295

Pär Larsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 073-3369964

Börje Johansson

Jakt- och viltansvarig 0226-21036

Valberedning

Marianne Magnusson

Valberedning, sammankall. 070-5908504

Ingemar Eriksson

Valberedning, ledamot 070-5495555