Garpenberg

Gunnar Eriksson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 070-3983023

Lars Eriksson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 073-9643230

Ulla-Britt Aura

Sekreterare, Ledamot, Kriskontakt 070-2693114

Kenneth Aura

Kassör, Ledamot, Energiansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 070-3104159

Emil Jöhnemark

Ledamot, Skogsansvarig 073-8230157

Traute Lindenthal

Konsumentansvarig 0225-23023

Inga Matsson

Medlemsansvarig 0225-22010

Per Sjöström

Jakt- och viltansvarig 0225-23121

Valberedning

Inga Matsson

Valberedning, sammankall. 0225-22010

Ingbritt Eriksson

Valberedning, ledamot 0225-22217

Ingemar Florén

Valberedning, ledamot 070-5122144