Hedemora

Ulrika Gustafsson

Ordförande, Ledamot 070-9383658

Julia Andersson

Vice ordförande, Kassör, Ledamot 070-8589937

Sofia Klint

Sekreterare, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 070-3316693

Magnus Hermansson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0706-772658

Joakim Fjägers

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 070-6540204

Carl Samuelsson

Jakt- och viltansvarig 0225-33030

Valberedning

Olle Perers

Valberedning, sammankall. 070-4026480

Ingemar Brandts

Valberedning, ledamot 070-4924080

Roland Malis

Valberedning, ledamot 070-6454759