Bjursås

Jan Forssell

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-7506039

Jan Andersson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-3713502

Erika Bränd

Sekreterare, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 070-6566039

Arne Westlund

Kassör, Ledamot 070-2527032

Gert Bränd

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-3753116

Valberedning

Ewelyn Nykvist

Valberedning, sammankall. 070-4333998

Viktor Sörling

Valberedning, ledamot 073-8410371