Sundborn

Erik Bengtsson

Ordförande, Ledamot 070-2470643

Jan-Erik Böhlmark

Vice ordförande, Ledamot 070-2379995

Stefan Andersson

Sekreterare, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-5717521

Per-Georg Holmquist

Kassör, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0707245036

Per Abrahamsson

Ledamot

Ann-Charlotte Bengtsson

Barn- och ungdomsansvarig

Leif Modig

Flyghavreansvarig 070-6760697

Lars Bengtsson

Flyghavreansvarig 0730-686160

Stig Abrahamsson

Flyghavreansvarig 070-2662153

Valberedning

Anders Bengtsson

Valberedning, sammankall. 0702-101119

Mats Holmqvist

Valberedning, ledamot

Lars-Eric Sundlöf

Valberedning, ledamot 070-2039346