Hamrånge

Bernt Segerqvist

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0703990745

Lennart Sjöberg

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0706690127

Toni Melin

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0706770532

Ingela Rossander

Kassör, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0731812556

Per Johnsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0703301801

Annika Nilsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0297-10407

Valberedning

Anders Berglund

Valberedning, sammankall. 0730385070

Christina Hägglund

Valberedning, ledamot 0706385539