Arbrå-Undersvik

Magnus Hägglund

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig, Jakt- och viltansvarig, Flyghavreansvarig 0702406777

Fredrik Jonsson

Vice ordförande, Ledamot 0708508195

Katarina Jakobsson

Sekreterare, Ledamot 0703947890

Eva Emilsson

Kassör, Ledamot 0703440905

Nils-Olov Rylander

Ledamot 0738344578

Helen Frisk

Ledamot

Valberedning

Per Frisk

Valberedning, sammankall. 070-5516621

Per Eriksson

Valberedning, ledamot 0706324460

Johan Berggren

Valberedning, ledamot 0702178336