Ilsbo

Olof Rohdin

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Konsumentansvarig 073-0607802

Lars Hägg

Sekreterare, Ledamot 0730747365

Angelica Äng

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0702818364

Magnus Åsåker

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0702960620

Thomas Eriksson

Ledamot 0703135064

Eva Fors

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0702179606

Jan Zetterberg

Energiansvarig, Skogsansvarig 0706813685

Valberedning

Tobias Hägg

Valberedning, sammankall. 0730263458

Eva Fors

Valberedning, ledamot 0702179606