Ovansjöbygden

Anne Eriksson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Skogsansvarig 0706413303

Viktor Magnusson

Vice ordförande, Ledamot 0706028593

Ann-Charlott Zetterlund

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 0703424235

Valberedning

Helge Berglund

Valberedning, sammankall. 0705119998

Sven-Olof Sundberg

Valberedning, ledamot 0705486484