Kornboden

Helene Lindberg

Ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Kriskontakt 0707820175

Ingvar Jakobsson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0706577684

Pär-Rune Nypelius

Sekreterare, Ledamot 0706654197

Jan Lindby

Kassör, Ledamot 0705916667

Jonas Lindberg

Ledamot 0708207934

Andreas Nypelius

Ledamot 073-3939933

Anders Johansson

Ledamot 0708425171

Rickard Hansson

Skogsansvarig 0708360980

Valberedning

Christer Liljegren

Valberedning, sammankall. 0498-36088