Kornboden

Helene Lindberg

Ordförande, Ledamot, Kriskontakt 0707-820175

Ingvar Jakobsson

Vice ordförande, Ledamot 070-6577684

Pär-Rune Nypelius

Sekreterare, Ledamot 070-6654197

Jan Lindby

Kassör, Ledamot 070-5916667

Jonas Lindberg

Ledamot 070-8207934

Andreas Nypelius

Ledamot 073-3939933

Anders Johansson

Ledamot 070-8425171

Stefan Buskas

Kriskontakt 070-5506124

Rickard Hansson

Skogsansvarig 070-8360980

Valberedning

Jan Östman

Valberedning, sammankall. 0705-275032

Christer Liljegren

Valberedning, ledamot

Stefan Buskas

Valberedning, ledamot 070-5506124