Gothem

Anna Hedman

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Konsumentansvarig, Näringspolitiskt ansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 073 5860498

Åke Gustafsson

Vice ordförande, Ledamot 070-8820859

Håkan Hedman

Sekreterare, Ledamot 070-4477660

Jan Näslund

Kassör, Ledamot 07074717008

Kaj Vahlgren

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Kriskontakt 070-2850713

Leif Karlsson

Ledamot 070 5737704

Tomas Johansson

Skogsansvarig 0498-34267

Valberedning

Lillemohr Lindby

Valberedning, sammankall. 073-6870348

Jessica Hermansson

Valberedning, ledamot 070-9660837