Gothem

Kaj Vahlgren

Ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Kriskontakt, Medlemsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0702850713

Fredrik Hermansson

Vice ordförande, Ledamot 070-8498101

Leif Karlsson

Sekreterare, Ledamot 0705737704

Åke Gustafsson

Kassör, Ledamot 0708820859

Christina Näslund

Ledamot 0707292799

Anna Hedman

Kommungruppsledamot (vald/nom), Konsumentansvarig 0735860498

Tomas Johansson

Skogsansvarig 0498-34267

Jessica Hermansson

Barn- och ungdomsansvarig 0709660837

Valberedning

Anna Hedman

Valberedning, sammankall. 0735860498

Jan Näslund

Valberedning, ledamot 0498-34193