Östergarnslandet

Björn Eriksson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 0736002784

Johan Hellgren

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0707161698

Johan Lundborg

Sekreterare, Ledamot 0708158151

Roger Lindström

Kassör, Ledamot 0739549382

Josef Lindström

Ledamot 0704749481

Tohmas Rödel

Ledamot 0498-55038

Stefan Jansson

Ledamot 0707277935

Roland Peterson

Ledamot, Kriskontakt 0704834422

Emil Jakobsson

Kriskontakt 0737004043

Anton Olofsson

Skogsansvarig 0737451697

Emelie Lindström

Barn- och ungdomsansvarig 0768062906

Valberedning

Ros-Mari Lindby

Valberedning, sammankall. 0730406048

Hans-Erik Karlsson

Valberedning, ledamot 0706469865

Magnus Buskas

Valberedning, ledamot