Vest-Bygden

Ingegerd Axell

Ordförande, Ledamot, Kriskontakt 070-9922233

Gunnar Eriksson

Vice ordförande, Ledamot 0708931268

Birgitta Österlund

Sekreterare, Ledamot 0705234538

Viktor Björkdahl

Kassör, Ledamot, Skogsansvarig 070-7420769

Lars Jacobsson

Ledamot 0703266543

Staffan Olofsson

Ledamot, Kriskontakt 0708678398

Kjell Pettersson

Ledamot 0704607923

Martin Hemmungs

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0708638517

Ylva Pettersson

Kriskontakt 0739656110

Valberedning

Lars Österlund

Valberedning, sammankall. 0736836733

Gunnar Wolter

Valberedning, ledamot 0704383187

Sören Pettersson

Valberedning, ledamot 0707601967

Johan Thomsson

Valberedning, ledamot 0706152017