Vest-Bygden

Johan Bolin

Ordförande, Ledamot 073-9072632

Birgitta Österlund

Sekreterare, Ledamot 070-5234538

Inger Olofsson

Kassör, Ledamot 073-9626542

Lars Jacobsson

Ledamot 0703-266543

Niklas Olsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0708-219798

Ronny Öberg

Ledamot 073-3915209

Ingegerd Axell

Ledamot, Kriskontakt, Skogsansvarig 0709-922233

Staffan Olofsson

Ledamot, Kriskontakt 0708-678398

Kjell Pettersson

Ledamot 0704-607923

Gunnar Eriksson

Ledamot 070-8931268

Ylva Pettersson

Kriskontakt 073-9656110

Valberedning

Lars Österlund

Valberedning, sammankall. 0736-836733

Robert Öberg

Valberedning, ledamot 0498-245144

Gunnar Wolter

Valberedning, ledamot 070-4383187

Ulla-Britt Schüberg

Valberedning, ledamot 0498-266652