Mästerby-Väte

Lars Farinder

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705920681

Kristofer Olofsson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0739062764

Stefan Nordvall

Sekreterare, Ledamot 0736461637

Roger Gillerfors

Ledamot, Kriskontakt 0736267103

Madeleine Bonnevier

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0720097013

Joakim Fredriksson

Ledamot 0707312922

Anders Thunegard

Skogsansvarig 0706246138

Valberedning

Johan Pettersson

Valberedning, sammankall. 0739809351

Anders Thunegard

Valberedning, ledamot 0706246138

Börje Bendelin

Valberedning, ledamot 0703990097