Hejde

Johan Pettersson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-2403642

Ise Ljungqvist

Sekreterare, Ledamot 0705386838

Torgny Berg

Kassör, Ledamot 0705646077

Anneli Berg

Kriskontakt

Niklas Qvarnstedt

Skogsansvarig 0708566337

Konrad Berg

Barn- och ungdomsansvarig 0739883325

Reine Åkerbäck

Jakt- och viltansvarig 0708461619

Valberedning

Niklas Qvarnstedt

Valberedning, sammankall. 0708566337

Jan Mattsson

Valberedning, ledamot 0705228126