Karlsökusten

Rolf Fintzer

Ordförande, Ledamot 0706927895

Tom Pettersson

Vice ordförande, Ledamot 0704975784

Johan Edberg

Sekreterare, Ledamot 0704175708

Mikael Jakobsson

Kassör, Ledamot 0707614124

Svante Runfeldt

Ledamot 0707640064

Göran Olofsson

Kriskontakt 0702777982

Kjell Olofsson

Skogsansvarig 0731825783

Valberedning

Rune Lickander

Valberedning, sammankall. 0705842752

Kjell Olofsson

Valberedning, ledamot 0731825783

Peter Larsson

Valberedning, ledamot 0708485250