Fardhem-Linde-Lojsta

Sören Sandquist

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0708606720

Stefan Uddin

Vice ordförande, Ledamot 0707102211

Simon Niklasson

Sekreterare, Ledamot 0707488139

Göran Kolmodin

Kassör, Ledamot 0760191007

Carina Andersson

Ledamot 0706927865

Gustav Nilsson

Ledamot, Medlemsansvarig 0728589566

Heidi Niklasson

Kriskontakt 0739163691

Erik Niklasson

Kriskontakt 070-5409026

Lennart Niklasson

Skogsansvarig 0705488139

Valberedning

Kim Jakobsson

Valberedning, sammankall. 0706990431

Mats Ekström

Valberedning, ledamot 0707485108

Olof Molinder

Valberedning, ledamot 070-0458818