Forsa

Didrik Andersson

Ordförande, Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Kriskontakt 0703-157651

Bo Jansson

Vice ordförande, Ledamot 0708-124868

Åke Röcklinger

Kassör, Ledamot

Jesper Gistedt

Ledamot 0707-321334

Björn Dahlström

Skogsansvarig 070-5340544

Valberedning

Hans Östman

Valberedning, sammankall. 070-8854495

Ulrik Bjersander

Valberedning, ledamot 070-6082013

Sture Gardell

Valberedning, ledamot 070-5225102