Hablingbo-Silte-Näs

Johan Jacobsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0706465026

Peter Dahlby

Vice ordförande, Ledamot 0704561913

Roland Norrby

Sekreterare, Ledamot 0498-487094

Barbro Jacobsson

Kassör, Ledamot

Renetha Båtelsson

Ledamot 0704661163

Mats Karlsson

Kriskontakt 0702117048

Håkan Lorin

Skogsansvarig 0708594840

Valberedning

Jörgen Sigsarve

Valberedning, sammankall. 0736506110

Börje Kristoffersson

Valberedning, ledamot 0707300653

Henrik Hägsarfwe

Valberedning, ledamot 070-8487420