Tingstäde-Martebo

Erik Landergren

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Kriskontakt 0734246351

Tomas Pettersson

Vice ordförande, Ledamot, Flyghavreansvarig 0704269681

Johan Andersson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Flyghavreansvarig 0707523396

Nils Olofsson

Kassör, Ledamot 0737231802

Allan Stenström

Ledamot 0705307929

Anders Andersson

Skogsansvarig 0735935550

Magnus Bolin

Jakt- och viltansvarig 070-8272176

Valberedning

Magnus Bolin

Valberedning, sammankall. 070-8272176

Madeleine Landergren

Valberedning, ledamot 0707874894