Tingstäde-Martebo

Erik Landergren

Ordförande, Ledamot, Kriskontakt 073-4246351

Tomas Pettersson

Vice ordförande, Ledamot, Flyghavreansvarig 0704-269681

Johan Andersson

Sekreterare, Ledamot, Flyghavreansvarig 0707-523396

Allan Stenström

Kassör, Ledamot 0705-307929

Anders Andersson

Skogsansvarig 073-5935550

Valberedning

Magnus Bolin

Valberedning, sammankall. 0708-272176

Madeleine Landergren

Valberedning, ledamot 0707-874894