Enslöv

Carl Kjell

Ordförande, Ledamot 070-6495293

Lennart Andreasson

Vice ordförande, Ledamot 0768-588189

Sven Ottosson

Sekreterare, Ledamot 0739324345

Tord Johansson

Kassör, Ledamot 0708-390260

Martin Johansson

Ledamot

Staffan Andersson

Ledamot 0705-939658

Valberedning

Ingemar Nilsson

Valberedning, sammankall. 0705-666313

Oskar Johansson

Valberedning, ledamot