Torup-Kinnared

Erling Nilsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705-980697

Per Andersson

Vice ordförande, Ledamot 0708-489425

Martina Carlsson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 076-1100596

Bjarne Larsen

Kassör, Ledamot 076-1424905

Ulrica Sporrsäter

Ledamot 070-8879530

Marie Montan

Ledamot 070-6536496

Mikael Nilsson

Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-8403563

Erling Bengtsson

Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-8330209

Valberedning

Lennart Carlsson

Valberedning, sammankall. 0708-930189

Karl Johansson

Valberedning, ledamot 070-5333692

Stig Arvidsson

Valberedning, ledamot 0767736029