Harplinge

Jörgen Karlsson

Ordförande, Ledamot 0727355138

Staffan Svensson

Sekreterare, Ledamot 070-5744437

Mats Pålsson

Kassör, Ledamot 070-8707124

Helen Johansson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-203 10 15

Valberedning

Lennart Nilsson

Valberedning, sammankall. 0706-550352

Carl Carlsson

Valberedning, ledamot 035-34453

Anders Heurén

Valberedning, ledamot 070-7991472