Harplinge

Jörgen Karlsson

Ordförande, Ledamot 0727355138

Staffan Svensson

Sekreterare, Ledamot 070-5744437

Mats Pålsson

Kassör, Ledamot 070-8707124

Mikael Gustafsson

Ledamot 0708-199121

Valberedning

Lennart Nilsson

Valberedning, sammankall. 0706-550352

Carl Carlsson

Valberedning, ledamot