Spannarp

Per Nilsson

Ordförande, Ledamot 070-3403388

Krister Stenberg

Vice ordförande, Sekreterare, Ledamot 070-2417907

Jan-Anders Göransson

Kassör, Ledamot 070-5343465

Valberedning

Tore Johansson

Valberedning, sammankall. 0705-143361

Peter Davidsson

Valberedning, ledamot

Kennet Andersson

Valberedning, ledamot 070-3313191