Spannarp

Per Nilsson

Ordförande, Ledamot 070-3403388

Krister Stenberg

Vice ordförande, Sekreterare, Ledamot 070-2417907

Jan-Anders Göransson

Kassör, Ledamot 070-5343465

Jonas Tellqvist

Ledamot 070-8540774

Marina Eliasson

Ledamot

Valberedning

Tore Johansson

Valberedning, sammankall. 0705-143361

Kennet Andersson

Valberedning, ledamot 070-3313191

Peter Davidsson

Valberedning, ledamot