Ränneslöv-Ysby

Mette Bengtsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 073-843 67 86

Magnus Nilsson

Vice ordförande, Ledamot 070-258 62 12

Torgny Gunnarsson

Sekreterare, Ledamot 0709-401504

Marcus Idoffsson

Kassör, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0768302671

Martin Nilsson

Ledamot 070-7448033

Oskar Gottfridsson

Ledamot, Medlemsansvarig 070-2451051

Anna Gunnarsson

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0708-210006

Kerstin Nilsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0733-807962

Valberedning

Jörgen Tagesson

Valberedning, sammankall. 070-8630103

Jan-Anders Bengtsson

Valberedning, ledamot 0706258970