Himledalens Västra

Gunilla Nilsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0730-465342

Örjan Bertilsson

Vice ordförande, Ledamot 0708-441411

Per Larsson

Sekreterare, Ledamot 070-5374260

Magnus Andersson

Kassör, Ledamot 070-3303761

Magnus Runevad

Ledamot 070-6532577

Bertil Ewertsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-6674008

Emil Nilsson

Ledamot 0340-674421

Valberedning

Karl-Ingvar Andersson

Valberedning, sammankall. 070-6575471

Nils-Peter Nilsson

Valberedning, ledamot 0705-174401

Magnus Karlsson

Valberedning, ledamot 0706-231638