Lindberg-Torpa

Niklas Börjesson

Ordförande, Ledamot 0706926852

Karin Kjellgren

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom)

Elisabet Karlsson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0706358557

Per Wigermo

Kassör, Ledamot 070-5409318

Valberedning

Crister Gustafsson

Valberedning, sammankall. 0704-618204

Jan Nilsson

Valberedning, ledamot 070-6821577

Tommy Bruhn

Valberedning, ledamot 070-5219270